ЈНМВ 1.1.6/2017 НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.6/2017 Набавка Горива и ТНГ, конкурсну документацију и поизив,

можете преузети овде:POZIV 1.1.16-I-2016 gorivo, KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1.1.6-2017 nabavka Goriva i TNG

Leave a Reply