МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 10/59 И 11/59, БОЈАНЕ ПРВУЛОВИЋ 54 – ПОЈАШЊЕЊЕ 1 И ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1   на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.3.14-2/2017 – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54.
На основи Појашњења бр. 1  извршена је  и измена конкурсне документације.
Можете преузети овде IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNOP 1.3.14-2 Појашњење 1 ЈНОП 1.3.14-2 2017

Leave a Reply