ЈНМВ 2.1.11-2Н/ Набавка техничких гасова, 2 партија Пропан-Бутан (ПБС)-Обавештење о закљученом уговору.