Обавештење о закљученом уговору: СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА Партија II-Сервис циркулационих пумпи ”Grundfos”

Дана 11. октобра 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке по партијама  ЈНМВ ПП 122/2017
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА
ОРН: 50530000
Партија
I             Сервис циркулационих пумпи – Wilo
Партија
II            Сервис циркулационих пумпи – Grundfos
Партија
III           Сервис циркулационих пумпи – Sever
Партија
IV          Сервис циркулационих пумпи – Imp
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора за;
Партија II Сервис циркулационих пумпи – Grundfos
са понуђачем;
Елмот доо, Пожаревац, Косовска 78,ПИБ: 106450887 Објављујемо обавештење у прилогу:Obavest o zaklj Ugovoru Servis cirk. pimpi Partija 2

Leave a Reply