ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈПТ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку радова –  “Грађевинско одржавање објеката ЈПТ” .
Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.16/2017.

Можете преузети овде 1.3.16 GRAĐ ODRŽAVANJE Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply