ЈНМВ 2.1.11-2Н/2017 Набавка техничких гасова, 2.партија-Пропан-Бутан, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.1.11-2Н/2017 Набавака техничких гасова, 2.Партија-Пропан-Бутан

Можете преузети овде:2.1.11-2. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply