Одлука о додели уговора; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА за; Партија II Сервис циркулационих пумпи ”Grundfos”

Дана 01. новембар 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга у поступку јавне набавке мале вредности  по партијама
ЈНМВ ПП 122/2017 СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА, ОРН: 50530000
Партија
I             Сервис циркулационих пумпи – Wilo
Партија
II            Сервис циркулационих пумпи – Grundfos
Партија
III           Сервис циркулационих пумпи – Sever
Партија
IV          Сервис циркулационих пумпи – Imp
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке услуга по партијама за;
Партија II Сервис циркулационих пумпи ”Grundfos”
прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу:
Елмот доо из Пожаревца, Косовска 78, ПИБ: 106450887
Одлука о додели уговора у прилогу:
Partija 2 Servis pumpi Odluka o dodeli ugovora

Leave a Reply