ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈПТ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Грађевинско одржавања објеката ЈПТ .  Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.16/2017.
Можете преузети овде  JNOP 1.3.16 217 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply