МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 10/59 и 11/59, БОЈАНЕ ПРВУЛОВИЋ 54 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54 у Пожаревцу”. Набавка је спроведена кроз преговарачки поступак са објављивањем   позива за достављање понуда број ЈНПП 1.3.14/2017.
Можете преузети овде  JNPP 1.3.14 217 Odluka o obustavi

 

Leave a Reply