МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 15/41 И 16/41, СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1, НА МЗ СОПОТ 2 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГВОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 15/41 и 16/41, Стевана Мокрањца 1, на МЗ Сопот 2. Поступак је спроведен кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.25/2017.
Можете преузети овде 1.3.25 2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Leave a Reply