НАБАВКА И ДОГРАДЊА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ВОДОМЕРА И КОМУНИКАЦИЈСКОГ МОДУЛА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор по ЈНМВ 1.1.11/2017, за  предметну јавну набавку добара  “Набавка и доградња мерила топлотне енергије, водомера и комуникацијског модула.
Можете преузети овде JN 1.1.11 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

Leave a Reply