Набавка услуга; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА

Дана 06. октобра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара по партијама мале вредности – од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 10. октобра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8389/3 од 10. октобра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА
ОРН: 50530000
Партија
I      Сервис циркулационих пумпи – Wilo
Партија
II    Сервис циркулационих пумпи – Grundfos
Партија
III  Сервис циркулационих пумпи – Sever
Партија
IV   Сервис циркулационих пумпи – Imp
Рок за достављање понуда: 24. октобар 2017. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда: 24. октобра 2017. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда Сервис пумпи по партијама
122 2017 ЈНМВ ПП  Конкурсна документација Сервис пумпи по партијама

Leave a Reply