ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга за израду елабората о провременој регулацији саобраћаја док трају радови. Набавка је спроведена ради закључења Уговора- Наруџбенице по ЈН МВ 2.2.21Н/2017.
Можете преузети овде 2.2.21N 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

Leave a Reply