ЈНМВ 2.2.23Н/2017 УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ