ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о измени уговора  за предметну јавну набавку добара ЈН ОП 1.1.4/2017 –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде ISPRAVLJENA JNOP 1.1.4 2017 OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci(2)

 

Leave a Reply