НАБАВКА И ДОГРАДЊА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ВОДОМЕРА И КОМУНИКАЦИЈСКОГ МОДУЛА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка и доградња мерила топлотне енергије, водомера и комуникацијског модула. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 1.1.11/2017.
Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JNMV 1.1.11 2017

Leave a Reply