УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Услуга очитавања калориматара.  На основу Решења Републичке комисије за заштиту права понуђача, поступак јавне набавке је враћен на део стручног оцењивања и доношење одлуке о додели уговор, а све по спроведено мпоступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.22/2017.
Можете преузети овде PONOVLJENA ODLUKA O DODELI 1.2.22 2017

 

 

Leave a Reply