МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 10/59 и 11/59, БОЈАНЕ ПРВУЛОВИЋ 54 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка  јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 у и 11/59, Бојане Првуловић 54 у Пожаревцу”. Набавка се спроводила кроз отворени поступак јавне набавке број ЈНОП 1.3.14/2017.
Можете преузети овде ODLUKA O OBUSTAVI JNOP 1.3.14 2017

Leave a Reply