ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Израда Елабората о привременој регулацији саобраћаја док      трају   радови“.  Набавка се спроводи као набавка мале вредности – у циљу потписивања Наруџбенице, по  ЈНМВ 2.2.21Н/2017.
Можете преузети овде 2.2.21 N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply