УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – НАРУЏБЕНИЦИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор-Наруџбеницу о набавци добара – Набавка услуге ангажовања лица за обављање  послова безбедности и здравља на раду.   Наруџбеница  је потписан на основу спроведеног поступка набавке ЈНМВ 2.2.32Н/2017.
Можете преузети овде 2.2.32N 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

Leave a Reply