НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-НАРУЏБЕНИЦИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор-Наруџбеницу о набавци добара – Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи.  Наруџбеница  је потписан на основу спроведеног поступка набавке ЈНМВ 2.1.3Н/2017.
Можете преузети овде 2.1.3N 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU lekovi

Leave a Reply