ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈПТ – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Грађевинско одржавање објеката ЈПТ.”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.16/2017.

Можете преузети овде PozivZaPodnosenjePonude1.3.16 КONKURSNA DOKUMENTACIJA 1 3 16 2017

 

Leave a Reply