МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 02/65: МОРАВСКА 56 У ПОЖАРЕВЦУ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за  јавну набавку радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС 02/56 у Пожаревцу”. Набавка је спроводена кроз отворени поступак јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2017.
Можете преузети овде 1.3.6 MORAVSKA 56 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

 

Leave a Reply