ЈНМВ 1.1.10-I/2017 Набавка ХТЗ опреме по партијама-1. Партија-Набавка ХТЗ опреме и одеће, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за ЈНМВ Набавка ХТЗ опреме по партијама, 1.Партија-Набавка ХТЗ опреме и одеће. Одлуку о додели уговора,

Можете преузети овде:Odluka o dodeli ugovora 1.1.10-I-2017

Leave a Reply