НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР. 2

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.  Уговор број 2 је потписан на основу потписаног Оквирног споразума ЈН ОП ОС 1.1.5/2017 са једним добављачем
Можете преузети овде JN 1.1.5-2 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

Leave a Reply