ЈНМВ 2.2.32/2017 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду-Конкурсна документација.

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.32 Наруџбеницом/2017 Услуге ангажовању лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, Конкурсну документацију можете преузети овде:

Можете преузети овде: 2.2.32. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM

Leave a Reply