МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 02/65: МОРАВСКА 56 У ПОЖАРЕВЦУ – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 02/65: Моравска 56 у Пожаревцу.
Набавка је спроведена  кроз  отворени поступак јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2017.
Можете преузети овде JN OP 1.3.6 2017 ODLUKA O ZAKLJUČENJU UG

 

Leave a Reply