ЈНМВ 1.1.10/2017 Набавка ХТЗ опреме и одеће по партијама, I-Партија-Набавка ХТЗ опреме и одеће, Одлука о покретању и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.10/2017 Набавка ХТЗ опреме и одеће, 1. Партија-Набавка ХТЗ опреме и одеће:

Можете преузети овде:POZIV 1.1.10-I-2017 HTZ  oprema i odeća и 1.1.10-I-2017 HTZ I- PARTIJA КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Leave a Reply