ЈНМВ 1.1.10/2017 Набавка ХТЗ опреме и одеће по партијама, I-Партија-Набавка ХТЗ опреме и одеће, Одлука о покретању и Конкурсна документација