МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 15/41 И 16/41, СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1, НА МЗ СОПОТО 2 – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС 15/41и 16/41, Стевана Мокрањца 1, на МЗ Сопот 2. 
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.25/2017.

Можете преузети овде  1.3.25 2017 PozivZaPodnosenjePonude  JN OP 1 3 25 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

Leave a Reply