ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕМОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала оквирни споразум за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2 – “Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Набавка је спровене кроз отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2 .
Можете преузети овде
JN OP OS 1.1.13 2017-2 ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu

Leave a Reply