ЈНМВ 2.2.22Н/2017 Правне услуге,Обавештење о закљученом уговору