НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ:ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку у  ЈНОП 1.3.12/2017 – Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћириковац. Набавка је спроводена кроз отворени поступак јавне набавке.
Можете преузети овде KONAČAN 1.3.12 ĆIRIKOVAC Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply