НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Оквирни споразум за набавку добара “Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС”,  спроведену кроз отворени поступак ЈН ОП ОС 1.1.5/2017.
Можете преузети овде  JN OP OS 1.1.5 2017 ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu

Leave a Reply