МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 10/59 и 11/59, БОЈАНЕ ПРВУЛОВИЋ 54 – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС  10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.14/2017.

Можете преузети овде  PozivZaPodnosenjePonude 1 3 14  JN OP 1.3.14 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply