ЈНМВ 1.1.8-II/2017 Набавка рачунарске опреме 2. Партија -Набавка штампача, копир апарата и опреме, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.8-II/2017 Набавка рачунарске опреме по партијама, 2. Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме:

Можете преузети овде:1.1.8-II.-2017-Obavestenje-O-Zakljucenom-Ugovoru

Leave a Reply