ЈНМВ 1.1.7-II/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 2.Партија-Оригинални тонери, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Обабавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.7-II/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 2.Партија-Оригинални тонери, Обавештење о закљученом уговру

Можете преузети овде:1.1.7-II-2017 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Leave a Reply