ЈНМВ 1.1.7-I/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, I-партија-Канцеларијски материјал, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.7-I/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 1.Партија-Канцеларијски материјал

Можете преузети овде:1.1.7-I-2017 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Leave a Reply