МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ: ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – “Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћириковац”. Набавка се спроводи у отвореном поступку ЈНОП 1.3.12/2017.
Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JNOP 1.3.12 2017

 

Leave a Reply