ЈНМв 2.2.22 Наруџбеница/2017 Правне услуге

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.22н/2017 Правне услуге,Конкурсну документацију,

можете преузети овде:2.2.22. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM

Оставите одговор