НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНОРЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о закључењу Оквирног споразума са једним понуђачем за набавку добара – Набавка арматуре и мерно регулационих сетова (МРС) та потребе изградње ТС .
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.5/2017.
Можете преузети овде  JN OP OS 1.1.5 2017 ODLUKA O ZAKLJUČENJU

Leave a Reply