ЈНМВ 1.1.7-II/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 2.Партија-Оригинални тонери, Одлука о додели уговора.

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.1.7-II/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 2 Парија-Оригинални тонери, Одлука о додели уговора,

Можете преузети овде:JNMV 1.1.7-II 2017 Odluka o dodeli ugovora

Leave a Reply