ЈНМВ 1.1.7-I/2017, Набавка канцеларијског потрошног материјала, 1.Партија-Канцеларијски материјал,Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.1.7-I/2017,Набавка канцеларијског потрошног материјала, 1.Партија-Канцеларијски материјал-Одлуку о додели уговора

Можете преузети овде:1.1.7-I2017 Odluka o dodeli ugovora

Leave a Reply