НАБАВКА ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара –Набавка опреме аутоматике за потребе изградње и одржавања ТС” спроведену кроз отворени поступак јавна набавка  ЈНОП 1.12.12/2017.
Можете преузети овде ЈНОП 1.1.16 217 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Leave a Reply