МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 02/65: МОРАВСКА 56 У ПОЖАРЕВЦУ – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2   на добијено питања/сугестију  од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  “Машински и грађевински радови на локацији ТПС 02/56: Моравска 56  у Пожаревцу”. У складу са добијеном сугестијом, извршено је усаглашавање и измена конкурсне документације,  и као таква се објављује.
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2017.

Можете преузети овде  2. Појашњење    2.  IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1.3.6-

Leave a Reply