ЈНМВ 1.1.8-I/2017 Набавка рачунарске опреме, по Партијама, 1.Партија-Набавка рачунара и сродне опреме,Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.1.8-I/2017-Набавка рачунарске опреме, по партијама, 1. Партија-Набавка рачунара и сродне опреме, Одлука о додели уговора,

Можете преузети овде:JNMV 1.1.8-I 2017-Odluka o dodeli ugovora

Leave a Reply