МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 02/65: МОРАВСКА 56 У ПОЖАРЕВЦУ – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС 02/56 у Пожаревцу”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2017.

Можете преузети овде PozivZaPodnosenjePonude.1.3.6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1.3.6

Leave a Reply