НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ:ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – 5. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 5  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.1.12/2017 – Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћирикова.

Можете преузети овде Појашњење 5

 

Leave a Reply