ЈНМВ 1.1.7/2017 По партијама, 1. Партија-Канцеларијски материјал,Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.7/2017 По Партијама -1.Партија-Канцеларијски материјал, Одлуку о покретању и Конкурсну документацију за предметну јавну набавку.

Можете преузети овде:POZIV 1.1.7-I-2017-Kancelarijski materijal,1 1 7-I 2017 konkursna dokumentacija

Leave a Reply