НАБАВКА ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме аутоматике за потребе изградње и одржавања топлификационог система Град Пожаревца. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.16/2017.

Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JNOP 1.1.16 2017

Leave a Reply