УСЛУГА ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОВАБЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац обавештава да је у поступку  јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.22/2017 – “Набавка услуге очитавања калориметара” поднет Захтев за заштиту права.

Можете преузети овде 1. ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava

Leave a Reply